Menu

Algemene voorwaarden

Welkom bij Your Film Memories. Lees onderstaande voorwaarden nauwkeurig door.

Algemeen
De klant is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte video’s en andere bestanden. De kwaliteit van het eindproduct is mede afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangen digitale beeldbestanden.
Your Film Memories gaat er vanuit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden bij de klant ligt. Wij zijn anders niet verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten claims.
De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn video’s en andere bestanden. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan daarvan.

Prijzen
De prijzen van de pakketten zijn inclusief BTW. De te betalen prijs wordt duidelijk vermeld op de factuur en de orderbevestiging.

Oplevering
Gedurende 10 dagen na oplevering is er de mogelijkheid voor één correctieronde. Mocht er iets niet naar wens zijn in het door u bestelde product, dan passen wij dat in de correctieronde aan.
De oplevering van het bestelde product gaat digitaal of middels een DVD.

Privacy
Bekijk hiervoor onze privacy statement.